ศิลปะการแสดงเขตคลองเตย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตคลองเตย
การแสดงลีลาศเยาวชน โรงเรียนวัดคลองเตย
การแสดงร้องประสานเสียง โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ การแสดงกลองยาว กลุ่มกลองยาวประยุกต์ ศิลป์สวนอ้อย
ลีลาศเยาวชน โรงเรียนวัดคลองเตย ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียน ผลคือนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีจนสามารถเข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนนำลีลาศบรรจุไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระเพิ่ม) ความสำเร็จด้านลีลาศของนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตยคือสามารถชนะการแข่งขันได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากถึง 8 ถ้วยรางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากกว่า 100 รางวัล

คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจในพ.ศ. 2549กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดการศึกษาเฉพาะทาง โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดหลักสูตรเป็น 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาประถมวัย การศึกษาพิเศษ และการศึกษาเฉพาะทาง ได้แก่ นาฏศิลป์และการแสดง และด้วยคณะครูมีความต้องการที่จะสร้างกิจกรรมรูปแบบชมรม จึงได้ตั้งคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สนใจมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ละปีมีผู้สมัครเป็นนักร้องราว 80 คน จาดความอุตสาหะของครูและนักเรียนในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทำให้กิจกรรมการร้องประสานเสียงมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง

คณะกลองยาวชุมชนสวนอ้อย หรือ กลุ่มกลองยาว ศิลป์สวนอ้อย ก่อตั้งโดยคณะกรรมการชุมชน นำโดยนางบรรจบ อินทร์นาง เป็นคณะกลองยาวเยาวชนภายในชุมชนสวนอ้อย ดำเนินการมาประมาณ 10 ปี มีนักเรียน 9 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด สร้างระเบียบวินัยและความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การดำเนินการช่วงแรกมีงบประมาณในการจ้างครูมาสอน ปัจจุบันเป็นการดำเนินการแบบพี่สอนน้อง คณะเคยได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ ณ สถานีโทรทัศน์ และร่วมบรรเลงในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดคลองเตย 386 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2249 3412

รถโดยสารประจำทาง :สาย 4, 13, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 507, 544

ที่อยู่ : โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 133/1 ถนนอาจณรงค์ ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า ฝั่งเหนือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2249 2189

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 13, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 507, 544

ที่อยู่ : ชุมชนสวนอ้อยอยู่ที่ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า จากสำนักงานเขตคลองเตยให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือ รถรับจ้างทั่วไปประมาณ 10 นาที โทร. 08 9003 7260

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 13, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 507, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร